Hai trận động đất liên tiếp ở Sơn La gây thiệt hại thế nào?

Sơn La ghi nhận có một số ngôi nhà bị nứt, chưa có thiệt hại nghiêm trọng sau 2 trận động đất liên tiếp và địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.