Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo lĩnh vực thuế
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị người dân tăng cường bảo mật với mã số thuế của mình, sử dụng hình thức xác thực bảo mật 02 lớp với tài khoản thuế điện tử cũng như các tài khoản trực tuyến khác; Cảnh giác trước các tin nhắn, email yêu cầu đóng thuế, chủ động xác thực thông tin bằng cách liên lạc với cơ quan thuế qua số điện thoại được cung cấp trên cổng thông tin chính thống.