Đi mò cua bắt ốc, hai chị em đuối nước thương tâm

Trong lúc bắt ốc, cả 2 chị em không may bị trượt chân rơi xuống ao nước tử vong thương tâm.