Hotline: 0981 144 100 Email: bbt.phapluat@gmail.com
Lập di chúc có cần sự đồng ý của tất cả các con?
Bố tôi có lập một bản di chúc và có đề cập vấn đề này với tôi và anh tôi. Tuy nhiên, anh tôi không đồng ý với bản di chúc này. Vậy, tôi muốn hỏi di chúc có cần sự đồng ý của tất cả các con mới được công nhận không? Bạn đọc Y.A. (Cần Thơ) có hỏi.