Sau khi nhận thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân nên làm gì đầu tiên?

Đại diện PC06 đưa ra khuyến cáo về thủ tục đầu tiên người dân nên làm sau khi được cấp CCCD gắp chip.