Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 26/10/2023 13:31 (GMT+7)

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ tài nguyên và môi trường để lừa đảo

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khuyến cáo, các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD là không chính xác. Hiện tại, thành phố Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD…

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ tài nguyên và môi trường để lừa đảoẢnh minh họa.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin cảnh báo người dân về tình trạng lừa đảo qua mạng.

Trong thời gian vừa qua liên tục có công dân mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD, sau khi nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ tài nguyên môi trường yêu cầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định, các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD là không chính xác. Hiện tại, thành phố Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD…

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, niêm yết công khai và chỉ sử dụng số điện thoại của cơ quan, đơn vị khi đề nghị công dân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặn tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của người dân, tổ chức, giả danh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân, tổ chức đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc yêu cầu đóng các khoản phí, lệ phí không xác định phục vụ chuyển đổi số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua các hình thức: Tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, nơi nhận theo địa chỉ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc; tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội…

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng giao Văn phòng Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc thực hiện niêm yết số điện thoại của cơ quan để tiếp nhận, hướng dẫn người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai các hình thức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các hình thức tiếp nhận và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc; xây dựng tin, bài để tuyên truyền đến người dân nắm được các thủ đoạn, phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, đặc biệt là các cuộc gọi giới thiệu là nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân khi nhận được cuộc gọi, liên hệ từ người lạ.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo về ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông về việc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình trạng mạo danh qua điện thoại và mạng xã hội để lừa đảo công dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông giao Công an thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã… phối hợp thực hiện các nội dung theo kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo khẩn vụ bằng tiến sĩ của Thượng toạ Thích Chân Quang
Ngày 25/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn hoả tốc số 3136/BGDĐT-GDĐH gửi Trường Đại học Luật Hà Nội, về việc báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo đối với Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt - tức Thượng toạ Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).