Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 05/06/2023 09:44 (GMT+7)

Clip: Đi trộm xe máy nhưng vẫn không quên làm việc thiện

Trong lúc chờ đồng bọn trộm xe máy, người đàn ông vẫn không quên làm việc tốt khi cho tiền người ăn xin.

Trong lúc đồng bọn đang hành nghề, người đàn ông đứng cảnh giới phía ngoài gặp người ăn xin đi qua vẫn không quên làm việc tốt.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ.