Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 19/03/2024 09:16 (GMT+7)

Cổ phiếu HVX của Xi măng Vicem Hải Vân rơi vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã ck: HVX) vào diện cảnh báo từ ngày 22/3.

Cổ phiếu HVX của Xi măng Vicem Hải Vân rơi vào diện cảnh báo

Ngày 18/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu HVX của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/3 theo quyết định số 122/QĐ SGD HCM ngày 15/3.

HOSE cho biết, nguyên nhân cổ phiếu HVX vào diện cảnh báo bởi vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 gần 61 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

Về tình hình kinh doanh, Vicem Hải Vân ghi nhận kết quả không mấy tích cực trong năm 2023. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 511 tỷ đồng, tương đương giảm 31,8%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chỉ giảm 24,4%, xuống 537 tỷ đồng. Như vậy, HVX kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp của Vicem Hải Vân lỗ gộp gần 26 tỷ đồng.

Ngoài việc kinh doanh dưới giá vốn thì các chi phí của Vicem Hải Vân cũng tăng đáng kể trong năm tài chính 2023. Theo đó, chi phí bán hàng ở mức 1,8 tỷ đồng, tăng 63%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 31,5 tỷ đồng, tăng 14,8%. Mặt khác, chi phí tài chính là 6 tỷ đồng, giảm 24%. Đặc biệt, 100% chi phí tài chính của doanh nghiệp là chi phí lãi vay.

Kết quả, Vicem Hải Vân báo lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 64 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi gần 2 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Vicem Hải Vân là 686 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 162 tỷ đồng, giảm 16%. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 16,5 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 7 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023, tương đương giảm 57,5%. Hàng tồn kho của doanh nghiệp là 107 tỷ đồng, giảm 15,7%.

Tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 316 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 312 tỷ đồng, giảm 4,8%. Như vậy, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp đang chiếm hơn 98,4% nợ phải trả của Vicem Hải Vân. Ngoài ra, Vicem Hải Vân có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên đến 126 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Vicem Hải Vân là 686 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 162 tỷ đồng, giảm 16%. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 16,5 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 7 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023, tương đương giảm 57,5%. Hàng tồn kho của doanh nghiệp là 107 tỷ đồng, giảm 15,7%.

Cùng chuyên mục

Ngân hàng thương mại có thể bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Tin mới