Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Điều kiện xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm
Ngày 02/6/2023, Bộ GTVT ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có quy định rõ về điều kiện để xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm.