Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 28/12/2023 09:21 (GMT+7)

Đề xuất cấm mang bút xóa, giấy than vào phòng thi

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, dự thảo đề xuất cấm mang bút xóa, giấy than vào phòng thi.

Đề xuất cấm mang bút xóa, giấy than vào phòng thi

Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14, cụ thể như sau: Phải tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:

Thứ nhất, trình Thẻ dự thi cho CBCT; ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình.

Thứ hai, để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác).

Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Đây là điểm mới đáng lưu ý tại dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trước đây, điểm n khoản 4 Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT đã quy định nhưng đã bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT.

Như vậy, dự thảo đã bổ sung thêm các vật dụng: Êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình. Và sửa dụng cụ tẩy phải là tẩy chì, Atlat địa lý Việt Nam thì phải không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung khác.

Thứ ba, trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 05 (năm) phút tính từ thời điểm phát đề thi;

Thứ tư, trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự; báo cáo ngay với CBCT khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; khi muốn có ý kiến phải giơ tay xin phép và chỉ được phát biểu ý kiến khi CBCT trong phòng thi cho phép. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);

- Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm; đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của giám thị và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi. Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Chủ tịch Hội đồng coi thi quyết định;

Ngoài ra, khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu TLTN (đối với bài thi trắc nghiệm).

Dự thảo Quy chế thi mới sau khi thông qua sẽ được áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư này đến ngày 15/02/2024.

Cùng chuyên mục

Tin mới