Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 04/03/2024 17:16 (GMT+7)

Điều chỉnh tên gọi của GCNQSDĐ từ 01/01/2025

Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 đã điều chỉnh tên gọi của "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" thành "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Điều chỉnh tên gọi của GCNQSDĐ từ 01/01/2025
Ảnh minh họa.

Ngày 18/02/2024, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều quy định mới so với Luật Đất đai 2013. Trong đó, có quy định về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Cụ thể, khi Luật Đất đai 2013 được ban hành và có hiệu lực (ngày 01/7/2014), người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất được cấp GCN theo một mẫu thống nhất có tên gọi là “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Khi đó, những mẫu GCN gồm: GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; GCN quyền sở hữu nhà ở; GCN quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang loại giấy mới.

Tuy nhiên, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã tiếp tục có sự điều chỉnh về tên gọi. Theo đó, người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được cấp GCN theo mẫu thống nhất trong cả nước, với loại giấy mang tên mới “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”. Tức đổi từ cấp “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thành cấp “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Theo khoản 21, Điều 3, Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 định nghĩa: “GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

GCN về quyền sử dụng đất, GCN về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của luật này có giá trị pháp lý tương đương như GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại luật này.

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tổ chức đấu giá 49 khu đất
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn đối với 49 khu đất, thửa đất, trị giá ước tính khoảng 5.235 tỷ đồng.
Chủ đầu tư không nộp hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho người mua có thể sẽ bị phạt tới 01 tỉ đồng
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2024. Trong đó, dự thảo Nghị định của Bộ TN&MT nêu rõ, chủ đầu tư không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà có thể bị phạt tới 01 tỉ đồng.

Tin mới