Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Đề xuất mới về thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại
Chính phủ đã có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó đề xuất chỉnh lý quy định thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ ở dự Luật Đất đai (sửa đổi).