Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thế nào là Giấy chứng nhận căn cước?
Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước 2023.