Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 18/03/2023 15:21 (GMT+7)

Hà Nội sắp lập quy hoạch huyện Sóc Sơn lên thành phố

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Trước mắt đến năm 2030 xác định theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, định hướng phát triển quy hoạch Sóc Sơn là huyện ưu tiên phát triển các ngành thương mại – du lịch (phát triển mạnh logistic), công nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, nông nghiệp sinh thái. Huyện có hạt nhân phát triển đô thị gồm Đô thị vệ tinh Sóc Sơn (được phát triển từ thị trấn Sóc Sơn mở rộng về phía Nam đến sân bay quốc tế Nội Bài) và thị trấn Nỉ (thị trấn thành lập mới ở phía Bắc huyện).

Giai đoạn sau 2030, xác định các tính chất, chức năng phù hợp để phát triển cùng các huyện Đông Anh, Mê Linh thành Thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội. Nội dung này sẽ được cụ thể hóa khi định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được thông qua.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Việc lập quy hoạch sẽ lựa chọn các chỉ tiêu về sử dụng đất theo từng giai đoạn 10 năm, 20 năm cho khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu vực đặc thù trên cơ sở tính toán, xác định cụ thể theo luận cứ và tham khảo, cập nhật số liệu các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng huyện Sóc Sơn khoảng 30.551,49ha, dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 512.000 người, đến 2040 khoảng 567.400 người, đến năm 2050 khoảng 631.000 người.

Quy mô dân số, đất xây dựng đô thị, các số liệu và chỉ tiêu cụ thể sẽ được xác định chính xác theo từng giai đoạn tại Đồ án nghiên cứu Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan thực hiện phải hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn không quá 12 tháng.

Cùng chuyên mục

Tin mới