Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 23/05/2023 17:02 (GMT+7)

Hải Phòng: Hướng dẫn quản lý vận hành chung cư thuộc sở hữu Nhà nước

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1600/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc quản lý vận hành chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hướng dẫn quản lý vận hành chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở 2014 đã quy định cụ thể về điều kiện, chức năng, năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Tại khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) quy định đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là tổ chức hoặc doanh nghiệp có chức năng, năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành nhà ở.

Khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định UBND cấp tỉnh (là đại diện chủ sở hữu đối với các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được giao quản lý trên địa bàn) hoặc Sở Xây dựng (nếu được giao) thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (gọi tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BXD) thì mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành; đồng thời, tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư này cũng đã quy định việc đăng tải thông tin của đơn vị quản lý vận hành trên cổng thông tin của Sở Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản được thực hiện theo nhu cầu của đơn vị quản lý vận hành.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đối chiếu các quy định của pháp luật nêu trên với trường hợp cụ thể tại nhà chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để thực hiện việc quản lý, vận hành nhà chung cư này theo đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Chủ đầu tư không đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có thể bị phạt đến 600 triệu đồng
Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án bất động sản không nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua, trừ trường hợp người mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận có thể bị phạt từ 400-600 triệu đồng.
Điều kiện để chung cư mini được cấp sổ hồng
Theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2023, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê (chung cư mini) được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) khi đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và nhiều quy định khác.

Tin mới

Hướng dẫn cách làm thẻ căn cước online cho trẻ em dưới 6 tuổi
Theo quy định tại Luật Căn cước 2023, trẻ em dưới 6 tuổi không bắt buộc làm thẻ căn cước mà chỉ thực hiện khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để làm thẻ căn cước online cho trẻ em dưới 6 tuổi.