Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ gì trong năm 2023?
Năm 2023 đang là một thời điểm quan trọng, khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là tâm điểm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các cơ quan chính trị, kinh tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chương trình mà doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ trong năm nay, để tận dụng những cơ hội này cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng.
Hà Nội chính thức hỗ trợ nhân viên y tế
Chiều 12/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.