Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Những hành vi bị cấm trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong đó quy định rõ các hành vi bị cấm trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Trường hợp nào được sửa di chúc?
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp nào được sửa di chúc?
Một số góp ý về sửa đổi Luật Căn cước công dân
Qua nghiên cứu dự thảo Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân hiện hành (dự thảo xin ý kiến Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan ngày 31/8/2023), tác giả đưa ra một số góp ý về sửa đổi Luật Căn cước công dân nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật.