Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Kỳ thị, xúc phạm người thực hiện cách ly vì Covid-19: Có thể bị phạt và bồi thường thiệt hại
Nếu ai đó kỳ thị, xúc phạm người thực hiện cách ly y tế, người nhiễm Covid-19 thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại cho người bị kỳ thị, xúc phạm. Đây là chia sẻ của Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh.