Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Đề xuất Công an xã sẽ thực hiện thủ tục cấp căn cước điện tử từ ngày 01/07/2024
Luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Trong đó, quy định về trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử sẽ do Chính phủ quy định. Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.
Thế nào là Giấy chứng nhận căn cước?
Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước 2023.