Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024 - 2025
Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2024 - 2025, đơn vị này sẽ thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Đồng thời, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9 và 12 (xuất bản năm đầu tiên) theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản.
Trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho nhà trường
Với chủ trương "một chương trình, nhiều sách giáo khoa", Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã chuẩn bị bước sang năm thứ 5 triển khai, với việc phê duyệt, đưa vào sử dụng sách giáo khoa của 3 lớp cuối cấp (lớp 5, lớp 9, lớp 12). Tuy nhiên, quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập khiến một số nhà trường lúng túng.
Sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 đã bắt đầu phát hành
Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam cam kết nhập kho đầy đủ, đồng bộ sách các lớp 4, 8, 11 để phục vụ kịp thời năm học 2023 - 2024. Đến thời điểm hiện tại, sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 đã in, nhập kho đạt 100% sản lượng dự kiến phát hành và bắt đầu phát hành đến các địa phương.
‘Sạn’ trong sách giáo khoa: Câu chuyện chưa có hồi kết?!
Lâu nay, việc “nhặt sạn” từ ngữ liệu không phù hợp đến nghiêm trọng hơn là sai kiến thức khiến độc giả quan tâm và lên tiếng đã kéo dài 3 năm nay - kể từ khi triển khai chương trình cải cách giáo dục phổ thông 2018. Hầu như các bộ sách giáo khoa nào cũng từng được dư luận “nhặt sạn”.