Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Công dân bị tạm hoãn xuất cảnh khi nào?
Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Tuy nhiên, quyền xuất cảnh ra nước ngoài của công dân cũng bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định.
Nghệ An: Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế
Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cũng như Nghị định 126/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật Quản lý thuế. Mới đây, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã phát thông báo hoãn xuất cảnh đối với 6 lãnh đạo doanh nghiệp vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.