Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 23/04/2024 18:19 (GMT+7)

Tập đoàn T&T xin dừng thực hiện 2 dự án khu đô thị ở An Giang

Tập đoàn T&T xin dừng thực hiện 2 dự án khu đô thị có tổng diện tích 260 ha tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang và đề nghị tỉnh này hoàn trả số tiền hơn 80 tỷ đồng đã ký quỹ sau gần 5 năm được phê duyệt.

Ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vừa ký công văn 1257/STNMT-ĐĐ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống, tại TP Long Xuyên.

158-da-khu-dt-phia-tay-tplx-1713870948.JPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T xin dừng thực hiện 2 dự án quy mô 260 ha ở TP Long Xuyên tỉnh An Giang.

Hai dự án nêu trên nằm trong danh sách 11 dự án khu đô thị, khu dân cư có quy mô trên 20 ha vướng mắc về thủ tục pháp lý đã được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng thực hiện, vận động nhà đầu tư lập thủ tục chấm dứt dự án tại Thông báo số 137-TB/BCSĐ ngày 24/5/2023, đồng thời 2 dự án nằm trong Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng do việc chấp thuận chủ trương đầu tư chưa phù hợp với quy định pháp luật đầu tư, xây dựng,...

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh có quy mô 132 ha tại xã Mỹ Khánh và phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống có quy mô 128 ha tại phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 28/10/2019.

Tập đoàn T&T đã nộp tiền ký quỹ cho 2 dự án này với tổng số tiền là 80.704.000.000 đồng (Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh ký quỹ 43.326.000.000 đồng và Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống ký quỹ 37.378.000.000 đồng).

Hai dự án này đã được UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2022, phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên thời kỳ 2021 – 2030 và nằm trong Kế hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên năm 2023.

Tuy nhiên, hiện nay do cơ chế chính sách về đất đai cũng như công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn nên Tập đoàn T&T đề nghị dừng thực hiện 2 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để UBND tỉnh kêu gọi, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, Tập đoàn T&T đề nghị được đóng góp ý tưởng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên và được đề xuất dự án đầu tư mới theo đúng mục tiêu, quy hoạch và quy định pháp luật.

Tập đoàn T&T cũng đề nghị được hoàn trả lại số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện 2 dự án mà Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước. Việc hoàn trả này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp luật về đầu tư, quy định pháp luật có liên quan và ý kiến của đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6%
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.