Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Đề xuất bổ sung quy định vay tiền qua app
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, trong đó đề xuất bổ sung quy định vay tiền qua app.