Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 17/07/2023 09:43 (GMT+7)

Ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-SGDVN ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Quy chế giao dịch TPDN riêng lẻ tại HNX quy định đầy đủ hồ sơ đăng ký giao dịch và đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký giao dịch sớm tham gia và triển khai hoạt động giao dịch TPDN riêng lẻ. Trong đó, về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch, doanh nghiệp đăng ký giao dịch TPDN riêng lẻ gửi hồ sơ đăng ký giao dịch bằng hình thức điện tử thông qua chuyên trang thông tin về TPDN cho HNX.

Ngày giao dịch đầu tiên của TPDN riêng lẻ được xác định dựa trên thời gian dự kiến giao dịch tại đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu (trong hồ sơ đăng ký giao dịch) nhưng phải bảo đảm tối thiểu 3 ngày làm việc và không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày HNX ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch…

Quy chế là cơ sở để quản lý, giám sát, bảo đảm các doanh nghiệp có trái phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ phải hoạt động công khai, minh bạch; đảm bảo và phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường, giảm gánh nặng trong việc dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của hệ thống ngân hàng hiện nay.

Ngoài ra, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cũng vừa có Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ban hành Quy chế thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ của HNX. Thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của Tổng công ty Lưu ký và bù trù chứng khoán Việt Nam.

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP cũng quy định việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX không hàm ý xác nhận và bảo đảm cho tính hợp pháp của đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp cũng như việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc của trái phiếu.

Do vậy, doanh nghiệp đưa trái phiếu lên đăng ký giao dịch phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ và các thông tin công bố có liên quan. Doanh nghiệp phải nêu rõ các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư.

Cùng chuyên mục

Ngân hàng thương mại có thể bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Tin mới

Phát hiện virus H5N1 trong sữa
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng vào ngày 22/4
Ngày 19/4/2024, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã có Công văn 425/QLDTNH2 thông báo đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là 16.800 lượng, thời gian bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22/4/2024.