Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 04/07/2023 18:10 (GMT+7)

Tiếp tục yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục giảm lãi suất cho khách hàng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Tiếp tục yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất cho vay
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Văn bản nêu rõ, căn cứ diễn biến thị trường và lãi suất của hệ thống TCTD trong thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, các quy định là về lãi suất tiền gửi; niêm yết công khai lãi suất tiền gửi tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi suất tiền gửi, qua đó tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Các TCTD được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện nghiêm cam kết giảm lãi suất cho vay.

Bên cạnh đó, nhà điều hành tiền tệ yêu cầu TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo trước đó của Quốc hội.

Các TCTD cũng cần tích cực chủ động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giảm lãi suất cho vay; đồng thời, thông tin cụ thể cho khách hàng về chính sách giảm lãi suất cho vay để khách hàng biết và tiếp cận chính sách hỗ trợ của TCTD.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến lãi suất trên địa bàn để có giải pháp, đề xuất phù hợp trong việc triển khai chính sách của Ngân hàng Nhà nước; khẩn trương chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng chuyên mục

Ngân hàng thương mại có thể bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Tin mới