Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Mức lãi suất, thời gian cho vay mua nhà ở xã hội
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản số 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023 hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành từ ngày 03/4/2023
Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành các quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 03/4/2023.