Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 02/01/2024 13:58 (GMT+7)

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Mức trần học phí đại học từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 được điều chỉnh theo hướng lùi 01 năm so với lộ trình tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học
Ảnh minh họa.

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, mức thu học phí các cơ sở giáo dục trong năm học 2023-2024 được quy định như sau:

Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

Bên cạnh quy định lại về mức thu học phí năm học 2023-2024, Nghị định số 97/2023/NĐ-CP cũng quy định lại về mức trần học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (mức trần học phí 02 năm bằng nhau, cụ thể giữ nguyên mức trần năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP).

Nghị định số 97/2023/NĐ-CP quy định mức trần học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 theo hướng lùi 01 năm so với lộ trình học phí tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên:

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học
Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học
Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Cũng theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP điều khoản chuyển tiếp được quy định như sau:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021 - 2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Trường hợp ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định này.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập đã ban hành mức thu học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP thực hiện rà soát, điều chỉnh theo quy định của Nghị định này.

Đối với các cơ sở giáo dục đã được phê duyệt phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được tiếp tục thực hiện cơ chế thu học phí tương ứng với mức độ tự chủ tài chính đã phê duyệt.

Trường hợp việc thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị định này dẫn đến có biến động về nguồn thu làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính đã được phê duyệt, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát lại các khoản thu, chi, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên rà soát, chịu trách nhiệm thẩm định để phê duyệt lại phương án tự chủ tài chính cho thời gian còn lại của thời kỳ ổn định theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thành lập 19 địa điểm thi lớp 10 chuyên năm học 2024 - 2025
Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 diễn ra ngày 8 và 9/6 với ba bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên tiếp tục làm bài thi các môn chuyên trong ngày 10/6.
Tuyển sinh Đại học 2024: Đại học Kinh tế Quốc dân nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp từ 1/6-25/6
Trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, diễn ra ngày 26/5, tại Hà Nội, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của nhà trường là gần 7.000 sinh viên.

Tin mới