Hotline: 0981 144 100 Email: bbt.phapluat@gmail.com
471 công dân Vĩnh Long ở TP.HCM về địa phương
Vào các ngày 4, 5 và 6/9/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức đón 471 công dân Vĩnh Long đang cư trú ở TP.HCM về địa phương theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Vĩnh Long giao cho ban ngành trong tỉnh nghiên cứu, thực hiện.