Covid-19: Nguy cơ lây nhiễm rất cao trong những ngày tới

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường. Nếu không nhận diện được nguy cơ, nếu lơ là thì con số sẽ tăng lên rất nhanh.