Tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường. Nếu không nhận diện được nguy cơ, nếu lơ là thì con số sẽ tăng lên rất nhanh.