Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Những lưu ý về giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh BHYT cuối năm 2023
Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong giai đoạn cuối năm 2023 và năm 2024, BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc thực hiện thủ tục khám chữa bệnh BHYT cuối năm 2023 và đầu năm 2024.