Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6%
Sáng 20/12, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2 để thảo luận, thông qua phương án khuyến nghị Chính phủ về tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Theo đó, Hội đồng đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ 01/7/2024.