Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt có thể được vay đặc biệt
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bị rút tiền hàng loạt.
Các điều kiện về khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà từ 01/7/2024
Thông tư 22/2023/TT-NHNN ngày 29/12/20223 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 2 Thông tư số 41/2016/TT-NHNN về khoản cho vay thế chấp nhà là khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà.
Vụ khách hàng mất gần 47 tỉ đồng gửi tại Sacombank: Trách nhiệm của ngân hàng như thế nào?
Theo Luật sư, trong thời gian phía khách hàng và ngân hàng đang thực hiện hợp đồng gửi giữ tài sản, nhưng phía ngân hàng để mất tiền của khách hàng thì phía ngân hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, phải bồi thường cho khách hàng một cách kịp thời, tránh ảnh hưởng tới uy tín.