Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Đề xuất bỏ quy định xây nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng cho biết, Điều 80 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định về đất để xây dựng nhà ở xã hội đã đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội.