Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 16/01/2023 09:30 (GMT+7)

Phê duyệt quy hoạch đô thị Canh Vinh theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V

Tỉnh Bình Định định hướng quy hoạch đô thị Cam Vinh theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khu vực phía Tây Nam của tỉnh nói chung, khu vực phía Đông Bắc của huyện Vân Canh nói riêng.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Canh Vinh, huyện Vân Canh đến năm 2035.

Theo phê duyệt, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Canh Vinh đến năm 2035 có diện tích khoảng 9.957,24 ha, gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.

Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp xã Phước Thành, huyện Tuy Phước và xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; phía Nam giáp xã Canh Hiển và xã Canh Hiệp; phía Đông giáp thành phố Quy Nhơn; phía Tây giáp xã Canh Hiệp.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh đã được phê duyệt. Đồng thời, quy hoạch chung xây dựng đô thị Canh Vinh theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khu vực phía Tây Nam của tỉnh nói chung, khu vực phía Đông Bắc của huyện Vân Canh nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đây sẽ là vùng phát triển đô thị gắn liền với phát triển công nghiệp hiện đại, với động lực là Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex Bình Định; là đầu mối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh.

Việc lập quy hoạch còn nhằm làm cơ sở để quản lý quy hoạch, triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Quy hoạch xác định cụ thể các vùng động lực phát triển, mô hình phát triển không gian vùng. Định hướng tổ chức không gian hệ thống đô thị, phát triển dân cư, phân loại, phân cấp đô thị và xác định tính chất của từng đô thị; đảm bảo phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đô thị và nông thôn mới trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương.

tm-img-alt
Bản đồ Cam Vinh. Ảnh minh họa TL

Có 3 phân vùng phát triển :

Phân vùng 1 là tiểu vùng phát triển công nghiệp - thương mại dịch vụ, đô thị, Logistics gắn với du lịch sinh thái bao gồm toàn bộ xã Canh Vinh, Canh Hiển và một phần xã Canh Hiệp, diện tích khoảng 235 km2.

Phân vùng 2 là tiểu vùng đô thị hành chính, công nghiệp địa phương và nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại bao gồm thị trấn Vân Canh, xã Canh Thuận, Canh Hòa, diện tích khoảng 156 km2 .

Phân vùng 3 là tiểu vùng phát triển nông nghiệp, phát triển rừng tự nhiên và du lịch cộng đồng bao gồm xã Canh Liên và phía Bắc xã Canh Hiệp, diện tích khoảng 413 km2.

Riêng về hệ thống trung tâm chuyên ngành cấp vùng huyện, tại đô thị Canh Vinh sẽ hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị và dịch vụ công nghiệp, dạy nghề... theo quy hoạch của khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex; xây dựng bến xe hàng hóa với quy mô 3-5 ha.

Thị trấn Vân Canh là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Vân Canh gồm các trung tâm thể dục thể thao, khu nhà truyền thống kết hợp dịch vụ, trung tâm thương mại và các cơ sở giáo dục đào tạo; xây dựng mới bến xe khách tại thị trấn Vân Canh.

Quy hoạch cũng xác định việc ưu tiên phát triển du lịch sinh thái tại các suối, hồ như suối Phướng, suối Mây, suối Cầu...; du lịch trải nghiệm thiên nhiên, du lịch nông nghiệp kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đại.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch: Bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (thị trấn Vân Canh và các xã: Canh Vinh, Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa và Canh Liên), có giới cận như sau:

- Phía Bắc giáp: Huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn; - Phía Nam giáp: Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; - Phía Đông giáp: Huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn; - Phía Tây giáp: Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

- Quy mô diện tích 804,25 km2. - Thời hạn lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025; giai đoạn dài hạn đến năm 2035; tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa. - Xác định cụ thể các vùng động lực phát triển, mô hình phát triển không gian vùng. Định hướng tổ chức không gian hệ thống đô thị, phát triển dân cư, phân loại, phân cấp đô thị và xác định tính chất của từng đô thị; đảm bảo phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đô thị và nông thôn mới trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương. - Là vùng phát triển đô thị mới gắn liền với phát triển công nghiệp hiện đại với động lực mới là khu vực công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex Bình Định; gắn với du lịch, kinh tế trang trại và kinh tế rừng; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh tại cửa ngõ phía Tây Nam của thành phố Quy Nhơn. - Nâng cao vai trò, vị thế yếu tố văn hóa truyền thống và các yếu tố sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng chuyên mục

Điều chỉnh tên gọi của GCNQSDĐ từ 01/01/2025
Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 đã điều chỉnh tên gọi của "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" thành "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".
Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền
Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định rõ về việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Theo đó, Nhà nước sẽ không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền từ ngày 01/7/2014 trở về sau.
Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV. Một trong những điểm đáng chú ý của Luật này là việc quy định những trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Tin mới