Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
10 sự kiện chính trị - pháp lý Việt Nam nổi bật năm 2023
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giữa nhiệm kỳ; nâng cao chất lượng công tác lập pháp; hoạt động đối ngoại nâng tầm vị thế Việt Nam; xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng lớn;… là những sự kiện chính trị - pháp lý nổi bật năm 2023 do Tạp chí Luật sư Việt Nam bình chọn.