Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Khi cảm xúc che mờ lý trí
Vô hình trung, người lớn đã tạo ra một quan niệm cho trẻ em rằng trộm cắp không phải là hành vi xấu xa gì, hoàn toàn có thể tha thứ vì tuổi nhỏ bồng bột, do hoàn cảnh khó khăn.