Hotline: 0981 144 100 Email: [email protected]
Cách phân biệt COVID-19, cảm lạnh và cúm
Một số triệu chứng của COVID-19 giống với các triệu chứng cảm lạnh và cúm, chẳng hạn như ho hoặc sốt. Nhưng COVID-19 cũng có những triệu chứng 'đặc thù', có thể giúp bạn phân biệt với những căn bệnh khác.