Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Văn bản pháp luật nên chính xác
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số đã căn cứ pháp lệnh dân số,…
Từ ngày 10/3, sinh 2 con một bề được miễn giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh: Vỡ kế hoạch có phải nộp lại tiền?
Từ 10/3, cặp vợ chồng sinh hai con một bề sẽ được miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường… Tuy nhiên, đối với những người cam kết sinh 2 con một bề mà vỡ kế hoạch, sinh thêm con thứ 3 hoặc hơn nữa còn bị xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Mức xử phạt của dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân: Xem xét tăng mức xử phạt cho phù hợp với tình hình thực tế
Luật sư kiến nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng luật trên thực tế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, trong thời gian tới dự thảo Nghị định cần xem xét nghiên cứu tăng mức xử phạt cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Ngoài ra, khi căn cứ vào hành vi cụ thể, các cá nhân vi phạm phải có chế tài xử phạt riêng.