Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Quốc ca Việt Nam trường tồn cùng dân tộc!
Bảy mươi tư năm đã trôi qua, trải qua nhiều biến động của lịch sử đất nước, “Quốc ca” một tuyệt phẩm vẫn vững vàng cùng với Đảng và đồng bào cả nước nếm mật nằm gai và chia ngọt sẻ bùi, vượt qua những thử thách cam go để tiến lên phía trước.