Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Những loại giấy tờ được tích hợp vào VNeID và CCCD gắn chip
Để thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân, hiện nay ứng dụng VNeID hoặc Căn cước công dân (CCCD) gắn chip đã được tích hợp các thông tin cá nhân thiết yếu nhằm thay thế cho các giấy tờ trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Vậy, những loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào VNeID và CCCD gắn chip?