Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 13/01/2024 06:40 (GMT+7)

Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế năm 2024 của các nhóm đối tượng

Từ ngày 01/7/2024, khi hệ thống tiền lương được cải cách, mức đóng và hưởng bảo hiểm y tế cho các đối tượng như hộ gia đình và học sinh, sinh viên sẽ được điều chỉnh để phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội.

Chi tiết mức đóng bảo hiểm y tế năm 2024 của các nhóm đối tượng
Ảnh minh họa.

Mức đóng bảo hiểm của người lao động

Người lao động làm việc ở thị trường lao động chính thức, có giao kết hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ đóng bảo hiểm y tế theo mức lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, căn cứ Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người lao động thuộc các trường hợp sau đây thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì hằng tháng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên đóng 4,5% tiền lương tháng vào quỹ bảo hiểm y tế theo quy định, trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%, còn người lao động đóng 1,5%.

Do đó, mức đóng BHYT của nhóm này phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, chỉ thay đổi khi tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH thay đổi.

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Căn cứ vào Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hằng tháng của người tham gia BHYT hộ gia đình được quy định như sau: "Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất".

Mức đóng BHYT của người tham gia theo diện hộ gia đình trong năm 2024 sẽ được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Cụ thể như sau:

Thành viên hộ gia đình

Tiền đóng BHYT hộ gia đình năm 2024(Đơn vị: VNĐ/năm)

Người thứ nhất

972.000

Người thứ hai

680.400

Người thứ 3

583.200

Người thứ 4

486.000

Người thứ 5 trở đi

388.800

Đối với các hộ gia đình thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại phải đóng được tính căn cứ vào mức đóng của người thứ nhất trong bảng trên.

Ví dụ, hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Do đó, người thuộc hộ cận nghèo đóng bằng 30% mức bình thường, mức đóng 1 năm là 291.600 đồng.

Dự kiến, việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ ngày 1/7, bãi bỏ lương cơ sở. Khi đó, cơ quan chức năng sẽ có hướng dẫn mới để làm căn cứ tính mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm tham gia theo diện hộ gia đình.

Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên

Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, người tham gia đóng 70%.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên trong năm 2024 sẽ được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Cụ thể như sau:

Phương thức

Tổng mức đóng BHYT

NSNN hỗ trợ 30%

HSSV đóng 70%

3 tháng

243.000

72.900

170.100

6 tháng

486.000

145.800

340.200

9 tháng

729.000

218.700

510.300

12 tháng

972.000

291.600

680.400

Cùng chuyên mục

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ.
Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024
Việc xác minh giấy phép lái xe phải thực hiện ngay qua điện thoại hoặc thư điện tử hoặc fax và sau đó gửi bằng văn bản. Khi chưa có kết quả xác minh giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì Sở Giao thông vận tải không đổi, không cấp lại hoặc không đưa vào danh sách thí sinh được phép dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe.
Thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt
BHXH Việt Nam và Bộ Công an thống nhất phối hợp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư. Dự kiến, tháng 5/2024 sẽ triển khai thí điểm tại 05 tỉnh, thành phố trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Tin mới

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ.