Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 04/04/2024 14:59 (GMT+7)

Đề xuất quy định mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt và tiếng Anh. Công ty đại chúng công bố thông tin bằng tiếng Anh phải bảo đảm chính xác, trung thực, thống nhất với nội dung thông tin công bố bằng tiếng Việt.

Đề xuất quy định mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:Ngôn ngữ thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là tiếng Việt và tiếng Anh. Công ty đại chúng công bố thông tin bằng tiếng Anh phải bảo đảm chính xác, trung thực, thống nhất với nội dung thông tin công bố bằng tiếng Việt. Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt là thông tin gốc để tham chiếu.

Công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh theo lộ trình dưới đây:

- Công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;

- Công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường và theo yêu cầu bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026;

- Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định nêu trên công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027;

- Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định trên công bố thông tin bất thường, theo yêu cầu bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2028.

- Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.Trường hợp nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định pháp luật hoặc thỏa thuận với công ty chứng khoán, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đặt lệnh giao dịch phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm hoàn tất việc thanh toán giao dịch thiếu tiền.

Cùng chuyên mục

Ngân hàng thương mại có thể bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Tin mới