Hotline: 0981 144 100 Email: [email protected]
Thứ năm, 23/09/2021 14:05 (GMT+7)

Huyện Đắk Mil: Sai phạm từ một số dự án, công trình dân di cư tự do

Thi công không đúng hồ sơ thiết kế, thiếu khối lượng nhưng chủ đầu tư, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu, chủ đầu tư vẫn thanh toán theo hồ sơ thiết kế.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kết luận số 142/KL-TTr, thanh tra về trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình ổn định dân di cư tự do, do UBND huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và được giao trực tiếp quản lý dự án.

tm-img-alt
Huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư dự án ổn định dân di cư tự do tại 3 thôn Tân lập, Bắc Sơn và Tân Định, xã Đắk Gằn; dự án định canh, định cư tập trung xã Đắk R’la; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil trực tiếp quản lý dự án thế nhưng đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Theo kết luận, dự án ổn định dân di cư tự do tại 3 thôn Tân lập, Bắc Sơn và Tân Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil kết nối với xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô được phê duyệt từ năm 2007 đến năm 2020 mới đầu tư. Tuy nhiên, ¼ hạng mục số vốn đầu tư là 6.997.528.000 đồng thể hiện đầu tư thiếu đồng bộ, không phát huy được hiệu quả của dự án, sau khi có chủ trương đầu tư, từ năm 2007-2020, chủ đầu tư chưa có giải pháp tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư để thực hiện dự án.

Công tác lập dự toán, áp dựng cự ly vận chuyển, giá vật liệu tại Cư Jút cao hơn tại địa phương nơi xây dựng công trình làm tăng giá trị dự toán 563.060.000 đồng không đúng quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. UBND huyện Đắk Mil có báo cáo giải trình số 334/BC-UBND ngày 30/6/2021. Tuy nhiên, báo cáo giải trình không có tài liệu kiểm chứng nên không có cơ sở xem xét.

Phần bê tông gia cố sân hạ lưu cống thoát nước ngang không thi công; các khe co giãn mặt đường bê tông xi măng thi công thiếu phần bột gỗ nhưng chủ đầu tư, tư vấn giám sát vẫn tổ chức nghiệm thu và thanh toán giá trị thi công thiếu khối lượng là 73.934.363 đồng, không đúng quy định tại Điều 33, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với dự án định canh, định cư tập trung xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil được lập có 5 hạng mục cơ sở hạn tầng, mục tiêu để hoàn thiện tuyến đường giao thông, giảm tình trạng học quá tải là chưa đáp ứng được mục tiêu chính của dự án được UBND tỉnh phê duyệt là sắp xếp ổn định chỗ ở và đất sản xuất cho 148 hộ, 776 khẩu cũng như mục tiêu chính của Đề án 2085 của Thủ tướng Chính phủ là bố trí đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, cung cấp nước sinh hoạt, bố trí sắp xếp ổn định dân di cư.

Công tác lập dự toán, tính khối lượng tăng so với bản vẽ thiết kế, áp dụng đơn giá vật liệu cao hơn, vận chuyển xa hơn vật liệu được công bố tại địa phương nơi xây dựng công trình, làm tăng giá trị dự toán là 554.554.912 đồng ( trong đó áp dụng cự ly vận chuyển, giá vật liệu cao hơn tại địa phương nơi xây dựng công trình đường giao thông là 543.938.000 đồng; tính sai khối lượng tại công trình 4 phòng học mầm non là 10.616.912 đồng ). Thi công không đúng hồ sơ thiết kế, thiếu khối lượng nhưng chủ đầu tư, tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu, chủ đầu tư thanh toán theo hồ sơ thiết kế giá trị thi công thiếu khối lượng là 56.652.640 đồng ( công trình đường giao thông là 19.328.394 đồng; công trình 4 phòng học mầm non là 37.324.246 đồng).

Căn cứ kết luận trên, Thanh tra tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi số tiền 142.204.015 đồng của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil do thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công 130.587.103 đồng ( gồm: dự án ổn định dân di cư tự do tại 3 thôn Tân Lập, Bắc Sơn và Tân Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil kết nối với xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô: 73.934.363 đồng, công trình đường giao thông nông thôn thôn 5 tầng, xã Đắk R’la: 19.328.394 đồng, 4 phòng học mẫu giáo thôn 5 tầng, xã Đắk R’la: 37.324.346 đồng) và dự toán tính thừa khối lượng 10.616.912 đồng tại 4 phòng học mẫu giáo thôn 5 tầng, xã Đắk R’la.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Đắk Nông yêu cầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm kết luận thanh tra đã nêu để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời theo thẩm quyền phân cấp…

UBND huyện Đắk Mil tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, soát xét năng lực của các đơn thi công thiết kế, giám sát và thi công trong việc giao thầu, ký hợp đồng, tăng cường giám sát chất lượng và quản lý khối lượng trong thi công, nghiệm thu, thanh toán.

Cùng chuyên mục

Tin mới