Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Đề xuất sửa đổi quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.