Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 19/09/2023 12:03 (GMT+7)

Lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 đối với nhiều doanh nghiệp

Tổng Liên đoàn Lao động đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 đối với nhiều doanh nghiệp

Ảnh minh họa.

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động đã ban hành Quyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 về lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động đồng ý cho các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Như vậy, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ thực hiện lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 đối với các doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo các điều kiện trên.

Hiện nay, theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Cùng chuyên mục

Tin mới