Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt
BHXH Việt Nam và Bộ Công an thống nhất phối hợp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư. Dự kiến, tháng 5/2024 sẽ triển khai thí điểm tại 05 tỉnh, thành phố trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội như thế nào?
Mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi không có lương hưu là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
Hơn 50% người hết tuổi lao động sẽ được hưởng lương hưu vào năm 2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.
Đề xuất mới về tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu của cán bộ, công chức
Theo thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ này đã đề xuất quy định, lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2025 trở đi thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng để tính lương hưu, trợ cấp một lần.
Hà Nội: Khi nào người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở mới?
Để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2023 cho người hưởng, cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.