Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Cà Mau: Chỉ đạo các giải pháp thực hiện 'mục tiêu kép'…
Vừa qua, tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cà Mau tháng 5 năm 2021, ông Lê Quân- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội…