Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 17/05/2022 13:35 (GMT+7)

Thông tin bị sai trên CCCD gắn chip xử lý thế nào?

Hiện nay, rất nhiều trường hợp căn cước công dân (CCCD) cấp mới cho người dân bị sai thông tin. Vậy, làm cách nào để điều chỉnh thông tin bị sai trên CCCD gắn chip?

Theo điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước công dân 2014, trong trường hợp thông tin trên thẻ CCCD bị sai, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại CCCD.

tm-img-alt
 Ảnh minh họa. 

Về thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chip khi bị sai thông tin, căn cứ Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, thủ tục đổi, cấp lại CCCD gắn chip được thực hiện như sau:

Bước 1: Đến cơ quan Công an yêu cầu đổi thẻ CCCD​

Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD.

Bước 2: Tiếp nhận thông tin công dân

Sau khi nhận được yêu cầu, cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD tiếp nhận thông tin công dân bằng cách:

- Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay;

- Chụp ảnh chân dung;

- In phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

- Thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Bước 3: Thu lại CCCD đang sử dụng

Cán bộ Công an thu lại thẻ CCCD bị sai thông tin trong trường hợp công dân làm thủ tục đổi thẻ CCCD.

Sau đó thực hiện tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có) và xử lý, phê duyệt hồ sơ  đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Bước 4: Trả kết quả đổi thẻ CCCD

Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

Cùng chuyên mục

Tin mới