Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Hà Nội công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành
Ngày 24/10/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.