Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
COVID-19 có thể gây viêm não tương tự bệnh Parkinson
Virus gây bệnh COVID-19 có thể kích hoạt phản ứng viêm trong não giống bệnh Parkinson, gây nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai đối với các tình trạng thoái hóa thần kinh. Đây là kết quả một nghiên cứu mới do trường Đại học Queensland của Australia thực hiện.